Menu

Søllested IF har afholdt generalforsamling d. 15. Februar 2019

image
17. februar 2019 kl. 12:06

Søllested Idrætsforening afholdte generalforsamling d. 15 februar 2019

Generalforsamlingen blev af holdt i SIF´s klubhus, med et sparsomt fremmøde af bestyrelsen, men et meget flot fremmøde af kvindelige og mandlige medlemmer af klubben.

Generalforsamlingen startede med et minut stilhed for Preben Kistrup som døde i 2018 og for Hans Kurt "Kurt Bokser" som var død for nyelig.

Valg af dirigent blev hurtigt vedtaget og godkendt, valget faldt på Jens Juul Pedersen og han kunne sætte generalforsamlingen igang ved at konstatere at 29 stemmeberettigede medlemmer var til stede.

Ved valg af stemmetællere faldt valget på Dorrit Gotfredsen og Mogens Nielsen.

Formandens beretning v/ Palle Jakobsen blev en noget broget tale, da han måtte undskylde for hans egen manglende deltagelse i klubbens arbejde som formand, privat arbejde havde taget hans tid. Han kunne berette at det havde været et svært år med at få trænere til seniorholdene til at blive og var glad for at kontrakten med Nikolaj Nielsen til sommeren 2020 nu var i hus og man kunne komme videre. Palle kom også med en røffel til de folk som ikke kunne holde deres aftaler af forskellig slags. Når dette så sker må andre eller tordenskjolds soldater tage hele læsset og det slider de få frivillige op. Palle takkede for det store arbejde Aktivitetsudvalget havde lagt i Halballet 2018, et flot fremmøde på 425 spisende gæster og et flot overskud til følge.

Kassererens beretning v/ Flemming Larsen blev til en gennemgang at regnskabet, med få spørgsmål fra de fremmødte. Han kunne nævne at man i år havde måtte trække 69.000,-kr ud for tab på debitore som omhandlede manglende indbetalinger fra sponsore og kontingenter. Man have også i år måtte finde en ny hovedsponsor som blev Claus og Kristina "Strandgården", da DAHL A/S gik konkurs. Man må også konstatere at klubben er nød til at blive ved med at holde halbal da det giver et overskud til klubben der gavner.

 Senior-UK´s beretning skulle være berettet af Mikkel Malec, men Palle kunne fortælle at Mikkel ikke ønskede at møde op til generalforsamlingen og han havde ikke engang afleveret en beretning som en anden fra bestyrelsen kunne havde læst op. Palle måtte komme med en noget kort beretning fra egen lomme.

Ungdomsformandens beretning skulle være berettet af Nicolai Kock, men Palle kunne fortælle at Nicolai ikke ønskede at møde op til generalforsamlingen, men havde afleveret en beretning på skrift som Palle kunne læse op. Nicolai kunne berette at det så meget sløjt ud med ungdommen i klubben, man havde kun dameholdet som fysisk aktivt hold, men dameholdet er også et hold som man kunne være stolte af, da der var et flot fremmøde og god vilje til kampene. Desværre er problemet nu, at de ingen træner har til opstart forår 2019.

Under punktet indkomne forslag, var der et forslag fra bestyrelsen om at lave en del ændringer i SIF´s love og vedtægter. På nær et af ændringsforslagene blev alle forslag enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Et forslag om at andre sportsgrene kunne optages i klubben uden en ekstraordinær generalforsamling, med kun bestyrelsens godkendelse, gjorde store indtryk på deltagerne. Mange spørgsmål kom på bordet og en debat blev udløst. Det blev godkendt ved håndsoprækning 26 for, 2 imod, 1 neutral.

Valg til bestyrelsen blev:

Palle Jakobsen ønskede ikke genvalg. Forslag fra bestyrelsen John Mortensen.

John Mortensen blev valgt ind.

Daniel Pedersen villig til genvalg.

Nicolai Koch træder ud af bestyrelsen udenfor valg. Forslag fra bestyrelsen Rikke Suhr.

Rikke Suhr blev valgt ind.

Mikkel Malec træder ud af bestyrelsen udenfor valg. Foreslag fra bestyrelsen Lasse Larsen.

Irene Andersen fra dameholdet ønskede også at komme ind i bestyrelsen, så stemmesedlerne måtte i brug og stemmetællerne Dorrit og Mogens kom frem til at Lasse Larsen kom i bestyrelsen med 17 stemmer mod Irene´s 12 stemmer.

 

 

 

Valg af suppleanter blev: 1.suppl. Morten Due og 2. suppl. Irene Andersen

Valg til ungdoms bestyrelsen : Julie Lorentzen og Irene Andersen

Valg af revisorer + 1. suppl. blev Niels Nielsen, Jan Larsen og Kurt Klich som alle tre modtog genvalg.

Valg af fanebærer blev Jan Larsen, som modtog genvalg.

 Punktet Eventuelt var nu nået og Jan Larsen lagde ud med en kuvert fra SIF´s venner som blev overrakt til kassereren Flemming Larsen. Brevet indeholdte en check på 30.000,- kr.

 Træner Nikolaj Nielsen ønskede ordet og kom med en opfordring til klubben om, at når der blev spillet kampe ved SIF skulle der være mere gang i den med musik og salg i kiosken og glade dage. Han ønskede, at de få hold som klubben har skulle være bedre til at holde sammen på kryds og tværs så klubben kunne være et godt sted at være for alle.

Dorrit Gotfredsen fik ordet og opfordrede alle i klubben til at hjælpe med de mange ting og gøremål der er i klubben. Når der bliver sagt alle, så gælder det alle, fra top til bund. 1. holdet savnes til disse gøre mål og der er ikke råd til at lade være. Dorrit Gotfredsen kom også med en opfordring til bestyrelsen om at bruge suppleanterne til at hjælpe i bestyrelsen da de kun er 5 nu og dette blev taget til efterretning.

Sippe Suhr kom med et spørgsmål til bestyrelsen om, hvorfor problemet med at finde dametrænere, altid har været i klubben og om man bevist ned prioriterede disse dameholds opgaver. Formand Palle Jakobsen kunne fortælle at det ikke var tilfældet og at man fra bestyrelsens side gjorde hvad man kunne.

Julie Lorentzen kom med et spørgsmål til bestyrelsen om, hvad man ville gøre ved de kontingent opkrævninger der ikke blev/ var betalt i herrer seniorafd. Flemming Larsen kunne fortælle at regnskabet ville blive overbragt/ oplyst til spillerne. Der skal strammes op på dette område.

Jan Larsen kom med et spørgsmål til bestyrelsen om, hvordan og hvornår man ville begynde på at vedligeholde tagkonstruktionen på klubhuset, da der flere steder løber vand ind og dette kan medføre store skader på bygning og spær. Bestyrelsen tog det til efterretning.

Som altid sluttede Generalforsamlingen med, at der skulle uddeles pokaler, gaver.

Palle Jakobsen uddelte Carl´s mindepokal til Kurt Klich for hans virke i klubhuset.

Palle Jakobsen uddelte Frisenlund pokalen til Lasse Larsen for han virke i klubben og for ideen med venskabskampen mod HB Køge for "Kræftens sag".

Palle Jakobsen uddelte et gavekort til Annette og Søren for deres virke i klubhuset. Ved at stå i køkken til 1. holdets hjemmekampe og andre gøremål.

Palle Jakobsen ville endnu en gang se Kurt Klich på gulvet, så han kunne få en vin gave for sit stadige virke i klubhuset.

Palle Jakobsen overrakte Arne Rasmussen en gave, for hans utrolige uundværlige arbejde i klubhuset hver dag.

Flemming Larsen overrakte afgående formand Palle Jakobsen, en Øl gave som tak for hans arbejde i bestyrelsen og i klubben.

Som afslutning rejste alle sig op og der blev sagt

Længe leve SIF 

En vingave blev overrakt til Jens Juul Pedersen for han virke som dirigent under generalforsamlingen.