Menu

Generalforsamling d. 23 februar 2018

image
25. februar 2018 kl. 11:59

Søllested Idrætsforening afholdte generalforsamling d. 23 februar 2018.

Generalforsamlingen kunne starte, et kvarter senere end beregnet, da formanden lige skulle komme fra job og kom så i et sæt tøj som gjorde billederne ekstra farvestrålende.

 Ved valg af dirigent, faldt valget på Jan Larsen, som blev modtaget med klapsalver fra de få fremmødte deltagere. 19 personer incl. bestyrelsen.

Ved valg af stemmetællere, faldt valget på Mogens Nielsen og Niels Nielsen.

Formandens beretning v/ Palle Jakobsen blev en noget broget tale, da han kunne berette, at man havde begyndt foråret (2017)på forbedringer i klubhuset for spillerne, ved at lave et hyggerum nedenunder og havde begyndt at male på toiletterne, men arbejdet var aldrig gjort færdigt, gassen var desværre hurtigt gået af ballonen og at man det sidste halve år, ikke havde kunnet samle bestyrelsen til div. møder og det resulterede i, at man ikke havde være beslutningsdygtige efter love og regler. Ting, formanden nu vil kæmpe for, sammen med den nye bestyrelse, at få gjort noget ved. Gode ting kunne også nævnes. I 2017 blev der hædret 4 Æresmedlemmer: Henning Petersen, Flemming Larsen, Jan Larsen og Benny Malec og et 50 års jubilæum kunne fejres af Arne Rasmussen. (Billeder ligger i Galleri, div arrangementer)

Kassererens beretning v/ Flemming Larsen blev til en gennemgang af regnskabet, med få spørgsmål fra de fremmødte. Aktivitetstilskudet er skrumpet noget ind efter der ingen ungdom i klubben er og efter Vesterborg efterskole er lukket, men regningen fra DBU LF ang. bøder er blevet mindre.

Senior-UK beretning v/ Palle Jakobsen kunne fortælle at første holdet efter foråret (2017) havde været i en krise som spillerne mente havde været et spørgsmål om trænervalg og et spillermøde blev afholdt og resultatet blev så at det ikke var træneren alene som havde ansvaret men også spillernes motivation. For at få motivation tilbage, valgte man at få Bjarne tilbage på pinden. For at gøre seniorholdet mere bredt har man ansat Thomas Ørsted som ny træner for anden holdet og han vil blive den træner som fortsætter med første holdet når Bjarne stopper til sommerferien. Veteranholdet kunne med Niels Nielsen som holdleder være glade for sæsonen (2017) de sluttede med pokalen i favnen.

Ungdoms formandens beretning v/ Palle Jakobsen kunne sorg modigt fortælle, at der ingen ungdoms spillere er at finde i klubben, på nær dameholdet. Sif cup valgte man ikke at afholde, da man ingen hold havde selv i klubben og det bliver svært at etablere igen, da andre vil benytte denne dato for deres stævner, men intet er umuligt. Nye tiltag er ved at blive etableret, med hjælp fra DBU LF. De unge skal trækkes fra skolen og over i klubben, så snart skolen slutter.En fast pædagog i klubben kunne være på tale. En andet trækplaster man har i tankerne er E-sport og der arbejdes på at søge fonde om penge til spillekonsoller mm. Dameholdet har klaret sig flot i sæson (2017). Terence Horton valgte at stoppe som træner og flot af Lasse Larsen, at han ville overtage dette stykke arbejde. Et hold med god opbakning af spillere og godt humør.

I punktet indkomne forslag, var der et forslag fra bestyrelsen om, at lave vedtægterne om ang. antal af siddende bestyrelsesmedlem, det ville så sige at 7 skulle blive til 5 siddende bestyrelsesmedlemmer + suppl. Ved håndsoprækning fra de deltagende blev punktet vedtaget.

Valg til bestyrelsen blev:

Flemming Larsen som modtog genvalg, Nicolai Koch som modtog genvalg og Mikkel Malec som også modtog genvalg.

Lasse Jensen modtog ikke genvalg og Anders Bo Jørgensen træder ud af bestyrelsen udenfor valg.

Valg af suppleanter blev :1.suppl. Lasse Larsen og 2.suppl. Benny Malec

Valg til ungdomsbestyrelsen: Det valgte man at ophæve på nuværende tidspunkt, da der ingen ungdom er at arbejde med fortiden, men i den nye bestyrelse vil der stadig blive udnævnt en ungdoms formand.

Valg af 2 revisorer + 1. suppl. blev Niels Nielsen, Jan Larsen og Kurt Klich som alle tre modtog genvalg.

Valg af Fanebærer blev Jan Larsen, som modtog genvalg.

Under eventuelt fik Flemming Larsen ordet og ville fortælle at man i klubben vil prøve at få et hold Fodbold Fitness op at køre. Fodbold Fitness er meget populært for tiden og er for alle kvinder og mænd i alderen 40+. Der vil komme mere info om emnet og her på skrivende stund er der også rygter om, at man også vil prøve at lave et håndboldhold i klubben.

SIF´s venner v/ Jan Larsen fik ordet og overrakte en check på 30.000,- kr til Flemming Larsen og som kassereren blev meget glad for.

To pokaler skulle finde deres ejermænd og Palle Jakobsen holdt fine taler, som gestus for personernes arbejde i klubben i mange år.

Frisenlund pokalen gik til Niels Nielsen og Carl´s mindepokal gik til Flemming Larsen.

Vin gave blev overrakt til Mulle og Peter P. for deres grillarbejde ved 1. holds kampene. Vin gave til Kurt Klich for hans arbejde som vicevært i klubhuset. Vin gave til Lasse Jensen og Anders Bo Jørgensen for deres arbejde i bestyrelsen. Vin gave til Jan Larsen for hans virke som dirigent ved generalforsamlingen og hans job i VIP kontoret.

Varekurv blev overrakt til Annette og Søren Gotfredsen for deres arbejde i køkkenet. Varekurv til Arne Rasmussen for alt hans arbejde i klubben.

Længe leve SIF.