Menu

Generalforsamling 2017

image
19. februar 2017 kl. 20:01

Der blev afholdt Generalforsamling

Fredag d. 17. Februar 2017. i SIF´s klubhus.

 

Tre mand fra bestyrelsen kunne byde velkommen, til et meget sparsomt fremmøde til den årlige generalforsamling. Jens Juul blev uden kampvalg, valgt til dirigent, da Jan Larsen var knæskadet og trak sig. Som altid kunne Jens styre slagets gang med præcision.

Kurt Klich, Jan Larsen og Dorrit Gotfredsen blev valgt til stemmetællere, hvis de 18 stemmeberettigede fremmødte skulle ud i en afstemning.

Formandens beretning stod Palle Jakobsen for og han kom vidt omkring i det år som nu var gået. Punkter som økonomi og manglende ungdoms spillere var bare nogle.

Flemming Larsen stod for kassererens beretning. En beretning som indeholdte en stram og målrette økonomi. Et punkt som aktivitets tilskudet blev nævnt da det er faldene fordi ungdommen er snævert noget ind efter Vesterborg Efterskole ingen hold har mere i klubben i 2017. Flemming kunne også berette at det stadig var svært at få kontingenterne ind rettidigt og det er penge som klubben godt kunne nyde godt af.

Flemming Larsen stod også for beretningen fra senior- UK, som kunne berette at hvis man stadig skulle spille i LF serien skulle man til at tage træningen alvorlig. Et serie 3 hold er meldt til og et veteranhold i 2017.

Palle Jakobsen måtte holde beretningen for ungdommen og kunne fortælle, at der nu er søgt hjælp fra DBU LF om etablering af ny ungdomsafdeling, med håbet om flere spillere til klubben.

Der var ikke kommet nogle forslag til bestyrelsen så det punkt kunne man komme hurtigt over.

Valg til bestyrelsen foregik i fred og ro, da Palle Jakobsen og Anders Bo Jørgensen modtog genvalg og Daniel Petersen blev valgt ind istedet for Benny Malec som ikke ønskede genvalg. De to suppleanter blev Jesper Jensen og Niklas Sørensen.

Valg til ungdoms bestyrelsen blev Niklas Jensen og Sanne Olesen, da de modtog genvalg og Kasper Weiss blev valgt istedet for Kenneth Sørensen som ikke ønskede genvalg.

Valg af revisorer blev Niels Nielsen og Jan Larsen og som suppleant Kurt Klich, da de alle tre ønskede genvalg.

Valg af fanebærer blev Jan Larsen som ønskede genvalg.

Under eventuelt blev bestyrelsen spurgt om en del ting som de fremmødte havde på hjertet. Punkter som  kontingentrestancer, højtaleranlæg, bandereklamer, nøgleansvarlige mm. blev drøftet og især det lave fremmøde af både bestyrelsesmedlemmer og spillere i klubben ved generalforsamlingen blev berørt. Bestyrelsen forsvarede sig så godt de kunne og tog en masse til efterretning.

Palle Jakobsen og Flemming Larsen stod for overrækkelse af de to vandrepokaler, som bliver givet til personer som gør en ekstra indsats i klubben. Karl´s minde pokal gik til Dorrit og Viggo Gotfredsen for deres arbejde i klubben med SIFCUP og Halfester. Frisenlund pokalen gik til Dan Mark Achilles Madsen for sit store arbejde i køkkenet ved Døllefjelde Markedet.

For hjælp i køkkenet og ved grillen, ved 1. holdskampene blev der overrakt en varekurv, til Annette/ Søren Gotfredsen og vingaver til Mikkel og Mulle som tak for hjælpen.

For Kurt Klich´s gang i klubhuset fik han også en vingave som tak og Arne Rasmussen fik også en gave som han kunne bære hjem, som tak for hans store arbejde i klubben.

Jan Larsen fik også en vingave for hans virke på VIP- kontoret.

Til slut havde bestyrelsen et hæders diplom og en nål som skulle overrækkes til en person, som har haft sit virke og hjulpet til i klubben med mange gøremål. Den udvalgte blev Søren Gotfredsen.

Jan Larsen sluttede af med at få ordet og bad Flemming modtage en gave fra SIF´s venner, en gave Flemming som kasserer blev meget glad for.

Jens Juul fik vingave for sit virke som dirigent ved generalforsamlingen

Længe leve SIF

Bestyrelsen Søllested Idrætsforening